De belastingvermenigvuldiger

“Toon me dat van jou en ik toon je het mijne.” We horen het te weinig als het om financieel-economische modellen gaat. Of de overheid nu moet besparen of investeren, of ze de belastingen moet verhogen dan wel verlagen is géén princiepskwestie. Het is een rekenvraagstuk, met samengestelde speelgoedwerelden die cijfers vreten en een getal uitspuwen. De strijd wordt gestreden wanneer het model wordt gebouwd op de – misschien wankele – veronderstellingen van de econoom in kwestie. De uitkomst daarna aanvechten zijn vijgen na Pasen. → Read More

Fiscal policy and the Great Recession in the Euro Area

The following graphs are from a remarkably rich DSGE-model at the ECB, as presented March 2-3, 2012 at “Fiscal Policy in the Aftermath of the Financial Crisis”: → Read More

Hef de vennootschapsbelasting op

Kameraden, voor u me als ultraliberaal wegzet: lend me your ears. Vennootschappen mogen misschien een doorgeefluik voor de fiscus zijn, belastingen vallen altijd ten laste van mensen. Werknemers boeten in aan loon, klanten betalen een hogere prijs, het rendement voor bestuurders en aandeelhouders daalt. Wie kan de bundeling van overeenkomsten die de onderneming is beter naar zijn hand zetten, denkt u? In de optimale personenbelasting is het man tegen man – min of meer. Nu zijn de belastingen op ondernemingswinsten precies even hoog voor het pensioenfonds van de brave huisvader als voor de erfgename van een miljardenimperium. → Read More

België nog altijd wereldkampioen herverdelen

De OESO publiceerde gisteren de opvolger van het rapport Growing unequal? uit 2008, dat in De schaduwprijs van het welzijn werd geciteerd. Het vraagteken mag nu weggelaten worden: het nieuwe rapport heet Divided we stand: Why inequality keeps rising.

De inkomensongelijkheid in België is overigens niet gestegen. Wij zijn nog altijd wereldkampioen herverdelen, zo lijkt het. Nergens in de OESO doen belastingen en uitkeringen de inkomensongelijkheid van de bevolking op arbeidsleeftijd forser dalen.