Mathematicians do it better

I do not know then in what manner
questions that only minimally regard mathematics
are solved more quickly by mathematicians than by others.

- Leonhard Euler

King’s mountain

A besieged Gdańsk. More than four months now Stanisław Leszczyński has been waiting in vain for relief to arrive from his son-in-law, Louis XV of France. → Read More

Mathematics is the part of physics where experiments are cheap

Ik reageer op de peiling wiskunde omdat ik belang stel in het wiskundeonderwijs als vader en als Vlaming. Wie wetenschappelijk wil innoveren moet immers toegang hebben tot geavanceerde wiskunde. Anderzijds moet iedereen die tot een betekenisvol wereldbeeld wil komen de wiskunde op een elementair niveau beheersen.

De opdracht van het gevorderde wiskundeonderwijs verschilt evenwel niet van die op het elementaire niveau. In de eerste plaats komt het erop aan de intuïtie, het inzicht in de wiskundige ideeën door de leerlingen te ontwikkelen. Rekenvaardigheid komt met de jaren. Met wiskundige ideeën wordt hier de betrekkelijk kleine collectie abstracte begrippen bedoeld die de grootheden en verbanden uit de werkelijkheid weerspiegelen. Belangrijke voorbeelden zijn de equivalentierelatie, de limiet, de integraal of de groep. → Read More