Handvest van de Partij voor de Mensen [schets]

De kapitalistische productie- en handelsverhoudingen, de kapitalistische verdeling van eigendom, de moderne kapitalistische maatschappij die zo geweldige productie- en handelsmiddelen te voorschijn heeft getoverd, gelijkt op de magiƫr die de onderaardse machten die hij opriep niet meer kan beheersen.

Het volstaat om de crises te noemen die in hun regelmatige wederkeer steeds dreigender het bestaan van de hele kapitalistische maatschappij in vraag stellen. De productieve krachten waarover zij beschikt, dienen niet meer ter bevordering van de burgerbeschaving en de kapitalistische eigendomsverdeling; integendeel: zij zijn te geweldig geworden voor de bestaande verhoudingen, ze worden erdoor geremd.

Hoe overwint het kapitalisme de crises? Enerzijds door de gedwongen massale vernietiging van productiekrachten; anderzijds door de verovering van nieuwe markten en de grondigere exploitatie van de oude markten. Doordat ze allesomvattendere en geweldigere crises voorbereidt en de middelen om die crises te voorkomen doet afnemen. → Read More