Immanuel Kants kategorische imperatief

Wat was de vraag waarvan u vertrok?

I.K. Waarom gehoorzamen mensen aan morele wetten? Waarom zijn ze überhaupt in moraliteit geïnteresseerd?

Is dat niet eerder voer voor psychologen dan voor filosofen?

I.K. De psychologie, de praktische antropologie, de zedenleer gaat over het doen en laten van de mens en het moeilijke streven naar geluk. Een handleiding om gelukkig te worden bestaat niet, of hoogstens uit raadgevingen van ervaringsdeskundigen. Geluk is geen ideaal van het verstand maar van de verbeeldingskracht. → Read More

Preis und Würde

Im Reiche der Zwecke hat alles entweder einen Preis, oder eine Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stelle kann auch etwas anderes als Äquivalent gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde. → Read More

“Du kannst, denn du sollst” is niet van Kant

“Du kannst, denn du sollst” is wat Friedrich Schiller de achtste filosoof laat zeggen in één van zijn Xenien – een zo beknopte zin is niets voor Immanuel Kant! → Read More