Fiscal policy and the Great Recession in the Euro Area

The following graphs are from a remarkably rich DSGE-model at the ECB, as presented March 2-3, 2012 at “Fiscal Policy in the Aftermath of the Financial Crisis”: → Read More

De kleinkinderen van Keynes

Het einde van de geschiedenis is nabij. In een lezing uit 1928 die hij zijn hele leven hergebruikte, gaf Maynard Keynes het nog honderd jaar voor de absolute noden van de mensheid gelenigd werden. Tegen die tijd zou er voldoende kapitaal opgebouwd moeten zijn om de materiële levensstandaard op een permanent hoog plateau te brengen. Daarmee was het economische probleem opgelost – gesteld dat er geen al te verwoestende oorlogen gevoerd moesten worden, de bevolkingsgroei beperkt bleef, en wetenschap en techniek hun gang konden gaan. Maar de vierde voorwaarde trof de mens in ’t diepst van zijn gedachten. → Read More