Perverse noordzuidstromen

De Duitse centrale bank heeft ongeveer 500 miljard euro vorderingen uitstaan ten aanzien van de perifere eurolanden. Duitsland financiert immers het tekort op de lopende rekening van die landen. Het eigen overschot op de lopende rekening wordt weerspiegeld in de activa die de Bundesbank tegoed heeft van de overige centrale banken in Europa. Als de periferie de boot in gaat, blijft Duitsland met al die onbetaalde schulden opgescheept. Omdat de Europese Centrale Bank de Bundesbank gebruikt om geld te lenen aan de Grieken e tutti quanti, dreigt de Buba bovendien te weinig geld in de financiering van de eigen KMO’s te kunnen pompen.

Dezelfde perverse geldstromen van landen met een overschot op de lopende rekening naar landen met een tekort hebben de wereldwijde financiële crisis teweeggebracht. De explosieve toename van kapitaalstromen tussen, en uit, opkomende landen deed de omvang van de wereldwijde kapitaalstromen verdrievoudigen van ongeveer 10% van het globale bbp in 1998 tot meer dan 30% in 2007. Met name het Amerikaanse tekort op de lopende rekening werd gefinancierd door de forse toename van de officiële reserves aan buitenlandse valuta in de opkomende Aziatische economieën. Gevolg: de rente op Treasuries zakte schrikbarend en een schuldenbel blies de huizenmarkt op.

Toen die stroom in elkaar klapte, kon de voortdurende kapitaalinstroom van Europa naar Amerika geen zoden meer aan de dijk zetten. De banken in de eurozone, die overigens met de rest van de wereld een evenwichtige balans vertoonde, werden in de maalstroom meegezogen. De nationale overheden konden niet anders dan niet alleen de depositohouders te beschermen maar ook iedere andere schuldeiser van hun lokale banken te vrijwaren. Wat ons terug bij de Bundesbank brengt.

Beste lezer, u bent belogen. IEDERE ZIN IN DIT STUKJE IS ONZIN.

[published on ItineraBlog]

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>