World Economic Forum Risks Landscape 2012

[World Economic Forum, Global . . . → Read More

Immanuel Kants kategorische imperatief

Wat was de vraag waarvan u vertrok?

I.K. Waarom gehoorzamen mensen aan morele wetten? Waarom zijn ze überhaupt in moraliteit geïnteresseerd?

Is dat niet eerder voer voor psychologen dan voor filosofen?

I.K. De psychologie, de praktische antropologie, de zedenleer gaat over het doen en laten van de mens en het moeilijke streven naar geluk. Een handleiding om gelukkig te worden bestaat niet, of hoogstens uit raadgevingen van ervaringsdeskundigen. Geluk is geen ideaal van het verstand maar van de verbeeldingskracht. → Read More

Beestengeesten

Paul De Grauwe heeft Keynes niet goed gelezen. Herman Van Rompuy evenmin. De OESO al helemaal niet. Animal spirits zijn géén golven van irrationeel optimisme en pessimisme. De term verwijst naar een spontane drang om te handelen eerder dan om niets te doen. Het is een ode aan ondernemerschap, die goedaardige anomalie. → Read More

Switzerland by the Northsea

At the end of 2007, foreign claims of the Belgian banking system as reported in the BIS consolidated banking statistics (immediate borrower basis) plus foreign currency claims vis-à-vis residents of the home country booked by home offices (taken from the BIS locational banking statistics by nationality) as a percentage of total assets — inter-office claims excluded — were:

[from Claudio Borio and . . . → Read More