Federal Reserve Liabilities, and Equity

. . . → Read More

Afterword on Dexia: Not FSA but AFS

The Dexia 2010 results published yesterday showed again that not FSA but AFS (reserve) may pose the biggest threat to the group. → Read More

De rechter van België [On Dexia]

Dexia en de Staat

Het proces van Dexia wordt vaak gemaakt om wat de groep allemaal op haar actief heeft. Over die schuldvraag spreken we ons niet uit; hier zijn we bekommerd om de passiefzijde: als Dexia veroordeeld wordt, wie draait er voor de schuld op?

Het Griekse “dexiá” betekent rechter(hand) en verwijst bij uitbreiding ook naar de hand schudden voor akkoord. Het beeld van het verbond is nergens meer van toepassing dan bij de verstrengeling tussen Dexia en de Staat – ons allemaal. Wanneer is een verstrengeling verstikkend?

Het is niet onvoorstelbaar dat de Staat zich in de plaats zou stellen van alle Belgische referentie-aandeelhouders van Dexia. Dat moet blijken uit de kroniek die volgt. → Read More

Moody’s St. Valentine’s Day Massacre

→ Read More

Investing in risk

Ben Bernanke’s Op-ed in the Washington Post of November 4, 2010 outbluffed even the most subversive blogger. Quite unscrupulously the chairman of the Federal Reserve let it be known that the buying of hundreds of billions of dollars of freshly issued Treasuries was meant to prop up the stock markets. Volatility obeyingly fell to unhealthily low levels. Anyone smelt a free lunch? → Read More