Mathematics is the part of physics where experiments are cheap

Ik reageer op de peiling wiskunde omdat ik belang stel in het wiskundeonderwijs als vader en als Vlaming. Wie wetenschappelijk wil innoveren moet immers toegang hebben tot geavanceerde wiskunde. Anderzijds moet iedereen die tot een betekenisvol wereldbeeld wil komen de wiskunde op een elementair niveau beheersen.

De opdracht van het gevorderde wiskundeonderwijs verschilt evenwel niet van die op het elementaire niveau. In de eerste plaats komt het erop aan de intuïtie, het inzicht in de wiskundige ideeën door de leerlingen te ontwikkelen. Rekenvaardigheid komt met de jaren. Met wiskundige ideeën wordt hier de betrekkelijk kleine collectie abstracte begrippen bedoeld die de grootheden en verbanden uit de werkelijkheid weerspiegelen. Belangrijke voorbeelden zijn de equivalentierelatie, de limiet, de integraal of de groep. → Read More

Collateral damage with collateralised debt obligations

Trading debt

The most important reason for the existence of banks is their ability to transform assets. A bank enables us to contract long term debt despite the typically shorter life span of our assets. By bundling our checking accounts a bank can, for example, extend mortgages.

This transformation is (among others) possible through securitisation, i.e. making debt such as credit card balances, corporate loans, receivables or mortgages tradable. KBC Bank for instance sells on a regular basis a pool of mortgage credit of its customers to a special purpose vehicle that in turn issues debt certificates with different risk profiles to investors. The interest and principal payments of these IOU’s are funded by the repayment of the often thousands of underlying individual mortgages. → Read More